ჩვენი 5 ვალდებულება

ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

50 წელზე მეტი გამოცდილება თქვენს სამსახურში.

გარანტირებული ხარისხი

გაწეული მომსახურების დაწუნების შემთხვევაში, ნივთის ხელმეორედ წმენდის ვაუჩერის მიღება.

მორგებული მიწოდების დრო

შეთანხმებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში, უფასო მომსახურების ვაუჩერის მიღება.

ფასთა გამჭვირვალობა

შეთავაზებები და ფასები ადაპტირებული თქვენს მოთხოვნებზე.

პლანეტისადმი პატივისცემა

5ასეკი იღებს ვალდებულებას გარემოს და ცვასა და სოცოალურ პასუხისმგებლობაზე.

ჩვენი სერვისები