ვალდებულებები

კლიენტთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება საჭიროებს მუდმივ განვითარებას.

5ასეკი ქლების განმავლობაში ვითარდებოდა და განიცდიდა პროგრესს. ამასთან ერთად იგი არ ივიწყებდა თავის 5 ძირითად ვალდებულებას:

ტექსტილის დიაგნოსტიკა

50 წელზე მეტი გამოცდილება თქვენი უკეთესი სერვისისთვის

გარანტირებული მაღალი ხარისხი

მიღებული შედეგის დაწუნების შემთხვევაში, ხელმეორედ წმენდის სერვისის მიღება

ვადები და ჩაბარების პირობები

შეთანხმებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მომსახურების უფასო ვაუჩერის მიღება

ფასთა გამჭვირვალობა

თქვენს მოთხოვნაზე მორგებული გადახდის პირობები

განვითრებაზე ორიენტირება ჩვენი ძირითადი მიზანია

5 ასეკის საქმიანობა შეესაბამება სოციალურ და გარემოს დაცვით სტანდარტებს